PAWBOL

PAWBOL

Spoločnosť PAWBOL CZ s.r.o. je dcérskou spoločnosťou tradičných výrobcov elektroinštalačného materiálu spoločnosťou PAWBOL CZ s r.o. a Pawbol Sp. z o.o.. Cieľom spoločnosti je usilovať sa o synergické využitie bohatých skúseností oboch firiem z viac ako 15-ročného pôsobenia v odbore. Široká ponuka kvalitných produktov, rýchly servis a znalosť prostredia dáva firme konkurenčnú výhodu v podobe správneho odhadu prianí a potrieb zákazníka so schopnosťou tieto požiadavky čo najefektívnejšie uspokojiť.

Pawbol Sp. z o. o. je uznávaný výrobca elektroinštalačného materiálu v Poľsku aj v Európe, ktorý svoju činnosť začal v roku 1989. Od začiatku podnikania sa firma prezentuje ako solídny a spoľahlivý obchodný partner. Súčasná ponuka produktov sa skladá z viac ako 3000 ks položiek a snahou spoločnosti je aj naďalej tento počet zvyšovať. K hlavným produktom môžeme zaradiť elektroinštalačné lišty a rúrky pre nízkonapäťové vodiče, káble a príslušenstvo. V našom výrobnom portfóliu sú veľmi zaujímavé lišty v imitácii dreva, ktoré svojou vierohodnosťou získavajú stále viac spokojných zákazníkov. Ďalším atraktívnym sortimentom sú elektroinštalačné krabičky, bubnové predlžovacie káble, zásuvkové skrine, rozvodnice, svietidlá, svorkovnice a viazacie pásky. Všetky výrobky spĺňajú príslušné normy a sú v zhode s požiadavkami IEC a STN.

Žiadne produkty značky PAWBOL sa nenašli...